Overigens

Daar waar de dienstverlening niet is opgenomen in het overzicht, volgt maatwerk. Vooraf vindt een inventarisatie plaats, gevolgd door een offerte.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • Workshops
  • Herbeoordelingstrajecten WGA 80-100%
  • Uitvoerend casemanagement of deelname aan SMT
  • Invulling geven aan verzuimbeleid na advies
  • Projectmanagement of –deelname.

Reacties zijn gesloten.