Presentatie

Werkgevers zien door de bomen het bos niet meer. De presentatie “Jip en Janneke en de zieke meneer” laat niet alleen de rode draad zien met betrekking tot de Arbowet, de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), maar ook de mogelijke gevolgen voor de organisatie en de relevante oplossingen. Alles op een laagdrempelige en begrijpelijke manier.

Reacties zijn gesloten.