Controle beschikking WGA gedifferentieerde premie

Ieder jaar in november ontvangt elke werkgever een beschikking van de Belastingdienst. Die beschikking geeft aan hoe hoog de gedifferentieerde WGA-premie voor het komend jaar zal zijn. De hoogte van de premie is gebaseerd op de instroom van arbeidsongeschikte (ex)werknemers in de WGA in enig jaar. Vervelend genoeg is een groot deel van die beschikkingen onjuist. Het is bijvoorbeeld niet uitzonderlijk dat het UWV onterecht de WGA-uitkering van een werknemer die ziek uit dienst is gegaan na een tijdelijk contract, in rekening brengt bij de laatst bekende werkgever. Het komt zelfs voor dat werkgevers geconfronteerd worden met doorbelasting van uitkeringen van werknemers die nooit bij hen in dienst zijn geweest.

Reacties zijn gesloten.