Regres

Als een werknemer letsel wordt toegebracht door een aansprakelijke derde en de werknemer tijdelijk niet kan werken, dan kunnen doorbetaald loon en gemaakte re-integratiekosten worden verhaald op die tegenpartij en diens aansprakelijkheidsverzekeraar. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij een verkeersongeval of een ongeval op een bouwplaats.

Blijft de werknemer langer ziek en volgt een WGA-uitkering, dan is het zaak er voor te zorgen dat ook die WGA-last niet op het bordje van de werkgever komt, maar op die van de aansprakelijke derde.

Reacties zijn gesloten.