Onderzoek personeelsbestand (UWV check)

Vaak kan er fors bespaard worden op premies sociale zekerheid vanwege subsidies, premiekortingen, Ziektewet-vangnet of de no-riskpolis.

Denk daarbij aan mensen die al eens een WAO- of WIA-uitkering hebben gehad of aan oudere werknemers (62+). Die besparingen kunnen oplopen tot duizenden euro’s per geval per jaar.

Het is ook niet ondenkbaar dat er binnen de organisatie werknemers zijn waarvoor de loondoorbetalingsplicht bij ziekte helemaal niet geldt: bij ziekte kunnen zij direct bij het UWV worden gemeld. Het resultaat van de check is een overzicht van mogelijke besparingen voor de organisatie.

Reacties zijn gesloten.