Dossieranalyse

Hoe langer een verzuimdossier loopt, hoe groter de kans dat er fouten zijn gemaakt ten aanzien van de Wet Verbetering Poortwachter en er kansen zijn gemist met betrekking tot de re-integratie. Zijn alle vereiste stappen gezet? Zijn alle relevante formulieren aanwezig? Heeft de bedrijfsarts zich aan alle voorschriften en richtlijnen gehouden? Welke uiteindelijke besparing zal een investering opleveren?

Een dossieranalyse is als een second opinion of een nulmeting: zien waar we staan in een langlopend dossier om van daaruit de juiste volgende stappen te zetten.

Reacties zijn gesloten.