Verzuimanalyse

Aan de hand van de verzuimcijfers over een afgelopen periode wordt geanalyseerd hoe het ziekteverzuim is opgebouwd: naar verzuimduur, verzuimoorzaak, meldingsfrequentie, geslacht en leeftijd.

Deze analyse is een goed uitgangspunt voor nieuw of aangepast verzuimbeleid.

Reacties zijn gesloten.