Diensten

Verzuimanalyse
Dossieranalyse
Onderzoek personeelsbestand (UWV check)
Pre-offerteonderzoek
Offerteanalyse
Polisanalyse
Regres
Controle beschikking WGA gedifferentieerde premie
Accountmanagement
Presentatie
Combinaties
 
Overigens
Daar waar de dienstverlening niet is opgenomen in het overzicht, volgt maatwerk. Vooraf vindt een inventarisatie plaats, gevolgd door een offerte.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
• workshops,
• herbeoordelingstrajecten WGA 80-100%,
• uitvoerend casemanagement of deelname aan SMT,
• invulling geven aan verzuimbeleid na advies of
• projectmanagement of –deelname.

Reacties zijn gesloten.